Tjenester

VÅRE TJENESTER


Vi leverer og monterer alle typer systemhimlinger til alle typer næringsbygg, skoler, barnehager og alle offentlige bygg. Vi leverer også løsninger for ren støydemping i idrettshaller, svømmehaller og verksted- og fabrikkbygninger.


Vi tar våre oppdrag enten som underentreprenør for hovedentreprenør eller som direkte oppdrag for tiltakshaver.


Vi leverer også løsninger for akustisk regulering av lokaler som krever mer utredning av riktig mengde akustisk demping og riktig plassering av de akustiske tiltakene. Spesielt i undervisningslokaler og lokaler for flerbruksformål. Les mer nederst på denne siden.


I tillegg kan vi også påta oss snekkerarbeider, malerarbeider, montering av kjøkkeninnredninger og annen innredning.Mekaniske utfordringer


Vi samarbeider med innstallatører av involverte bransjer som ventilasjon og tekniske installasjoner som påvirker resultatet av en funksjonell systemhimlig.

Elektriske utfordringer

 

Vi samarbeider med elektroinnstallatører og tilpasser systemhimlingene til de ulike innstallasjoner.

Kontroll og vedlikehold


Vi tilbyr avtaler for  inspeksjon og kontroll av våre arbeider og løsninger, (f.eks. halvårlig) samt vedlikehold, utskiftninger eller oppgradering, for en varig kvalitet på etterbruken.

AKUSTISK REGULERING


Akiustisk regulering er et begrep som blir brukt der det er nødvendig med en mer omfattende utredning av type og mengde av  lydabsorbenter og diffusorer i form av himlingsplater, veggabsorbenter, bassabsorbenter etc


Det er ofte nødvendig å måle etterklangstid og vurdere plassering og mengde av hver enkelt absorbent-type. Ut ifra dette foretar man beregninger og finner frem til egnet løsning.


Med akustisk regulering vil man oppnå et akustisk bilde av lokalet som er i overenstemmelse med bruksområdet. Det kan således være like galt å velge for mye absorpsjon som for lite.


Motsetningen til dette er ren støydemping, hvor man som regel streber etter å bringe inn så mye absorbenter som mulig i et skjæringspunkt mellom praktisk effekt og økonomisk fornuft.

Du kan lese mer om akustisk regulering i Online Akustikkurs ved å klikke på det lille bildet